DEKLICA S PIŠČALKO

DEKLICA S PIŠČALKO

Ena najbolj znamenitih skulptur mesta Kočevje Deklica s piščalko je umetniško delo Staneta Jarma. Kip deklice je bil vlit iz brona leta 1959, na svoje mesto ob vodnjaku na Trgu svetega Jerneja pa ni bila postavljena vse do leta 1963. Zaradi porasta vandalizma v...
Gozdna nevesta

Gozdna nevesta

Stane Jarm in skulpture v lesu     Sane Jarm and wood sculptures Gozdna nevesta (Forest bride) Gozd je ekosistem, ki ga sestavljajo različni živi in neživi dejavniki. Ljudje se že od nekdaj zatekajo vanj po zatočišče, osamo in mir. V njem veliko umetnikov najde navdih...