Festival lesa in avtorji

Ob odprtju Festivala lesa, ki v Kočevju poteka vsako leto, so bile leta 2017 javnosti prvič odkrite tri lesene skulpture ki imajo skupno ime Odsev. Avtorice skulptur so: Maruša Šulentič, Mateja Lunder in Ana Burger. Instalacije so narejena z tehniko odvzemanja materiala. Nastale so pod mentorstvom akademskega kiparja Marka Glavača. Skulpture so narejene iz lesa, velikost pa je različna, od 3 do 6 metrov. Instalacije so narejene po vzoru moderne ali abstraktne umetnosti. Pri postavljanju skulptur je na pomoč priskočila arhitektka Zvonka Korošac.

Maruša Šulentič in Odsev gozda

Prvo instalacijo z imenom Odsev gozda je naredila Maruša Šulentič, ki je po končani srednji naravoslovno-matematični šoli v Kočevju šolanje nadaljevala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, trenutno dela na ZGS, likovno pa se je izobraževala na Likovno izobraževalnem centru LICE v Ribnici. Instalacija prikazuje njeno doživljanje gozda ter oblike in podobe, ki se pojavljajo v njem. Stožčaste podobe predstavljajo krošnje, ki ob določeni perspektivi prikazujejo odsev na vodni gladini.

Slika 1: Odsev gozda (Vir: https://www.facebook.com/Festival.lesa/photos/pb.100038284195677.-2207520000./1823040577985901/?type=3)

Mateja Lunder in Pragozd

Drugo instalacijo je ustvarila Mateja Lunder, ki je končala Srednjo gradbeno in ekonomsko šolo, študij pa nadaljevala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer psihologija. Likovno se je izobraževala v istem centru kot predhodnica. Njena instalacija z imenom Pragozd je podoba spomina. Predstavlja razpadajoče deblo, ki kljub razpadanju še vedno sestavlja celoto, pot čez notranjost pa gledalcu omogoča aktivno vlogo v instalaciji.

Slika 2: Pragozd (Vir: https://www.facebook.com/Festival.lesa/photos/pb.100038284195677.-2207520000./1817581961865096/?type=3)

Ana Burger in Totem

Zadnjo instalacijo z imenom Totem je naredila Ana Burger, ki se je šolala na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje, študij pa zaključila na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. Tudi ona se je šolala na Likovno izobraževalnem centru LICE. Instalacija poda gledalcu različne možnosti interpretacije, po mnenju avtorice pa predstavlja zgodbo Kočevja, ki je kljub naravnim bogastvom in bogati dediščini še vedno zapostavljeno. Vse instalacije skupno poudarjajo gozdnato območje Kočevske, ki je bogato z lesom.

Slika 3:Totem (Vir:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=704615410824592&set=pb.100038284195677.-2207520000.&type=3)

Kompozicija instalacij je razgibana, barva skulptur je bila na začetku svetlo rjava, sčasoma pa je les potemnel in spremenil prvotno barvo. Instalacije so postavljene v naravno okolje, zato je svetloba naravna. Zvečer kipe osvetljujejo bližnje ulične luči. Instalacije so narejene iz lesa, ki je brušen, zato so skulpture gladke, robovi pa ostri. Skulpture so narejene iz kočevskega lesa, kar je tudi ena od značilnosti Festivala lesa, na katerem so bile predstavljene instalacije. Glavne značilnost lesa so: je cenejši, okolju prijaznejši in lažji za oblikovanje kot nekateri drugi materiali, na primer kovina ali beton. Razlog za izbiro lesa pa je tudi to, da je v Kočevju lažje dostopen in je avtentičen za ta del Slovenije. Slabost lesa pa je, da je slabše obstojen, saj so kipi postavljeni v naravno okolje in niso zaščiteni pred dežjem in drugimi naravnimi pojavi, kar je najbolj občutila skulptura Odsev gozda, ki je danes v slabšem stanju kot nekoč (preperele vrvice, odpadli elementi). Najbolj opazna je sprememba barve, saj je skulptura s časom potemnela.

Skulpture so zanimive in posebne, saj si vsak sam lahko predstavlja, kaj vidi. Sam sem jih večkrat opazoval na poti v Športno dvorano Kočevje. Zdijo se mi primerno postavljene v okolje, saj stojijo zraven reke in v bližnji okolici dreves. Poleg tega pa so  tudi primerne za Kočevje, v katerem najdemo pragozd Krokar, kar je motiv ene od skulptur.

Matej Vrhovšek, 2. b (šol. l. 2022/23)

VIRI IN LITERATURA:

  1. Vukojevič, D. Vsebinsko poročilo. Dostopno 10.11. 2022 na: https://festival-of-wood.com/images/VSEBINSKO_PORO%C4%8CILO_FL_2017-1.pdf
  2. Festival lesa za še večjo spodbudo ustvarjalcem in strokovnjakom. (2017). Dostopno 10.11. 2022 na:https://www.dolenjskilist.si/2017/10/05/183312/novice/kocevsko_ribnisko/Festival_lesa_za_se_vecjo_spodbudo_ustvarjalcem_in_strokovnjakom/
  3. Festival lesa: 1. nagrada (Pra)stol v Indijo, 2. slovenskemu stolu Ziba. (2017). Dostopno 10.11. 2022 na: https://www.lupa-portal.si/vsebina/aktualno/festival-lesa-1-nagrada-prastol-v-indijo-2-slovenskemu-stolu-ziba/
  4. Tradicionalni Festival lesa kot osrednji dogodek in zbirališče lesne stroke. (2017). Dostopno 10.11. 2022 na: https://www.dnevnik.si/1042786500