USTVARJANJA ANGAŽIRANE UMETNICE APRILIJE LUŽAR

Luka Bončina: Aprilija Lužar, svinčnik na papirju, 2021

Aprilija Lužar je moderna multimedijska feministična umetnica, ki velik razpon estetik in tehnik svojih umetniških del in projektov dopolnjuje s položajem  žensk v naši družbi, relevantnimi in družbenimi temami ter aktivizmom.

Rodila se je leta 1963 v Ljubljani, s prvotnim imenom Majda. Njena umetniška pot se je začela že v mladih letih. Leta 1976 je imela svojo prvo razstavo v Domžalah z naslovom Portreti v Galeriji Veronika. Študirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti v Sarajevu in Ljubljani, kjer je leta 1987 diplomirala. Danes živi v Kočevski Reki, kjer nadaljuje delo s slikarstvom, instalacijami in projekti. 

Njen umetniški slog vključuje portretni realizem, abstrakcije v modernističnem slogu, projekte na podlagi zvoka in videa, instalacije in performanse. V ospredju njenih del in projektov je feministična umetnost s širokim spektrom estetike ter relevantnimi in družbenimi motivi, kot so položaj žensk v sodobni družbi, nasilje nad ženskami in aktivizem lgbtq+ družbe.

Eno izmed njenih najbolj poznanih in uspešnih likovnih projektov je Ženski Taxi (1997), ki je del njenih mobilnih umetnosti. Projekt je izvedla kmalu po opravljenem vozniškem izpitu, v črnem fordu s tablico na strehi, na kateri je bil napis »ŽENSKI TAXI – rape free zone«. Avto ji je dal pogum, varnost in občutek mobilne slike. S projektom je delila svojo zgodbo spolne zlorabe in omogočila varen in brezplačen prevoz ter kraj za pogovor žensk, kjer so lahko anonimno pripovedovale zgodbe o zlorabah. Taxi je imel vlogo mobilne spovednice, kjer je Lužarjeva lahko opravljala delo terapevtke skupaj s strokovno svetovalko. S projektom se je želela boriti proti seksizmu, homofobiji in prirojeni sramoti žensk o spolnosti, masturbaciji in izražanju nasploh. Želela je poudariti, da posilstvo in druge vrste nasilja niso osebni problemi, temveč je to družbeni problem, ki ga je potrebno odstraniti. S projektom je zmagala na mednarodnem natečaju V-DAY-STOP RAPE CONTEST v New Yorku leta 2002, ki je podpiral in spodbujal izvirne in nove strategije preprečevanja vseh vrst nasilja nad ženskami. Ravno zaradi tega natečaja, katerega ustanoviteljica je Eva Ensler, je Aprilija Lužar postala prepoznavna. Sam projekt pa je navdihnil tudi druge umetnice po svetu.

Ženski taxi (Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Aprilija_Lužar)

Ostala znana likovna dela in umetniški projekti so: MASTERBACIJA v katerem so upodobljene ženske pri masturbaciji in vključeni posnetki golih ženskih teles, Boginja Bakhus – slika v tehniki olje na platnu. Avto-portret, Popotnica in slika -­ Prihodnost pripada pogumnim.

Boginja Bakhus (Vir: Katalog Prophetae domestici)

Umetnica me ne navdušuje le zaradi talenta pri slikanju in izvirnih idej, ki jih kasneje upodobi v slikah, projektih ali performansih, ampak me je navdihnil tudi njen pristop do sveta, človeka kot posameznika in celotne družbe. Njen boj za enakopravnost je pogumen in zelo redek, sploh pa v naši majhni državi, kjer je še vedno vsaka »nenormalnost« pogosto obsojena. 

Viri in literatura:

CULTURAL GENDER PRACTICES NETWORK.  APRILIJA LUŽAR.    [Citirano:17.12. 2020; 11:30] Dostopno na spletnem naslovu: https://www.gendernet.info/profile/aprilija-luzar/

CULTURAL GENDER PRACTICES NETWORK.  ŽENSKI TAXI.     [Citirano:17.12. 2020; 11:45] Dostopno na spletnem naslovu: http://www.cityofwomen.org/en/node/1569

LESKOVŠEK-SVETE M. (2015). Sporne rdeče zvezde – Zdaj slike ne mara nihče. [Citirano 7.12. 2020; 15:50]. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.lokalno.si/2015/07/12/137927/aktualno/DL_Sporne_rdece_zvezde___Zdaj_slike_ne_mara_nihce/

Marjana Dolšina in Klara Zupančič. (2015). Prophetae domestici. Ribnica, Galerija Miklova hiša. Dostopno na spletnem naslovu: https://xooltime.com/attachments/news_feed/3567265_271386279_Katalog_Prophetae_domestici.pdf

Mesto žensk. (2013). APRILIJA LUŽAR. [Citirano 7.12. 2020; 15:55]. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.cityofwomen.org/sl/content/umetnica/aprilija-luzar

 

 

 

ŽENSKI TAXI (WOMEN’S TAXI)

Creations of socially engaged artist Aprilija Lužar

 

Aprilija Lužar is a modern, multimedia, feminist artist, who uses a wide range of aesthetics and techniques in her art and projects, which she complements with the position of women in our society, relevant and social themes, and activism.

She was born in 1963 in Ljubljana with her original name Majda. Her artistic path began in her early childhood. In 1976, she had her first exhibition in Domžale with the title Portreti (Portraits) in the gallery Galerija Veronika. She studied painting at the Academy of Fine Arts in Sarajevo and Ljubljana, where she graduated in 1987. She is currently living in Kočevska Reka, where she continues to create paintings, installations and projects.

Her art style consists of portrait Realism, abstractions in modern style, video and audio based projects, installations and performances. Feminist art with a wide range of aesthetics and relevant, social motifs, such as the position of women in the modern society, abuse of women and activism of the LGBTQ+ community are central to her work.

Ženski Taxi (1997), one of her most recognised and popular art projects, is part of her mobile arts. She carried out the project in 1997 right after she passed her driving test. She drove around Ljubljana in a black Ford, with a sign on the roof that said ¨ŽENSKI TAXI – rape free zone¨, which enabled her not only the courage and safety, but also a feeling of a mobile painting. This particular project gave her an opportunity to share her own story of abuse and provide a free and safe transport for women of Ljubljana and a space for them to talk about their abuse stories anonymously. The taxi was basically a mobile confessional, where Aprilija Lužar could work as a therapist with a professional counsellor. With this project she fought against sexism, homophobia and the inborn women’s shame of sexuality, masturbation and expression overall. She wanted to emphasize that sexual assault and other kinds of abuse were not personal problems but rather a social problem which needs to be tackled. With this project Aprilija Lužar won the international competition called V-DAY-STOP RAPE CONTEST in New York in 2002. The competition encouraged and supported innovative and new strategies of fighting against all kinds of abuse of women. This competition, which was founded by Eva Ensler, gave Aprilija Lužar international recognition. This project alone inspired other artists all over the world.

Other known artworks and art projects are: MASTERBACIJA (Masterbation), which depicts women masturbating and includes videotapes of naked female bodies. The painting Boginja Bakhus (Goddess Bakhus) in oil on canvas, a self-portrait, the painting Popotnica (Traveller) and the painting Prihodnost pripada pogumnim (The future belongs to the brave).

Aprilija Lužar doesn’t impress me only because of her talent for painting and her innovative ideas that she incorporates in her paintings, projects and performances, but also because of her attitude to the world and people as individuals in society. Her fight for equality is very brave and rare, especially in our small country, where every “abnormality” is often judged.

 

 

SOURCES AND LITERATURE

PICTURES:

Luka Bončina