Marijin dom (Marienheim), zgradba z bogato zgodovino.

Objekt je bil zgrajen v letih med 1887 in 1895, dograjen in dokončan pa šele 4 leta kasneje, 1899. Je pravokotne oblike, sivkaste barve in postavljen na vidno ter opazno lokacijo poleg glavne ceste. Stavba spada med arhitekturne sloge in je zidana iz kamna in opeke. V njej je veliko število večnamenskih prostorov, ima pa tudi veliko oken, ki izstopajo in krasijo objekt.

Slika 1. : Okna stavbe Marijin dom
Avtor foto. : Alja Lisac

Stavba spada v 19. stoletje, v historične sloge, in sicer neoromaniko, za katero je značilna uporaba lokov kot temeljnega elementa na fasadah. Le-to obliko lahko opazimo na vhodnih vratih opisane stavbe. Ena od slogovnih značilnosti je tudi  izražanje mogočnosti, saj je stavba resnično ogromna in izraža dominantnost v okolju. Dobro vidna je tudi kvaliteta takratne pozidave, ki je prenesla veliko let in ni zahtevala  prenove.

Zgrajena je bila v namene šolstva, saj je bila v njej takoj po končani izgradnji enorazredna zasebna šola. Nekaj let je nato služila kot dekliško vzgajališče, kot sirotišnica ter kot osnovna in meščanska šola. Vodile so jo sestre sv. Vincencija Pavelskega, ki so stavbo kupile leta 1901. Med 1. svetovno vojno je stavba delovala kot rezervna bolnišnica v okviru Rdečega križa. Med 2. svetovno vojno pa je služila kot italijanska bolnica, po kapitulaciji Italije pa kot partizanska. V njej  je bila tudi kasarna, po vojni pa je bila ukinjena. Danes v stavbi deluje Občina Kočevje, prav tako pa tudi UE Kočevje in nekaj služb ministrstev RS.

Slika 2. : Mariji dom/ Občina Kočevje
Avtor foto. : Alja Lisac

Prvotna funkcija te stavbe je bila šola, a se je glede na družbeno-politične in zgodovinske okoliščine ter potrebe okolja skozi leta njena funkcija spreminjala in prilagajala. Stavba spada med kulturno dediščino, zato kakršnakoli obnova stavbe ne sme vplivati na njen prvotni zunanji izgled. Ostati mora nespremenjene oblike in videza, saj je to spomenik takratne arhitekture.

Moje mnenje je, da je stavba zelo pomembna ne samo za umetnostno zgodovino, temveč tudi za naše mesto, saj je mogočna in prepoznavna, predvsem pa zaradi načina izgradnje in dobre lokacije ostaja skozi vsa leta zelo uporaben in nenadomestljiv objekt.

Alja Lisac

VIRI:

 

MARIJIN DOM – MUNICIPALITY OF KOČEVJE

The building Marijin dom (Marienheim), is today the seat of the Municipality of Kočevje.
The building was built between 1887-1895, and extended and finished 4 years later in 1899. It is rectangular, greyish and situated in a noticeable spot by the main road.

The building originates from the 19th century and was built out of stones and bricks in historical styles, more precisely the Neo-Romanesque.
This period is well expressed in architecture of the Orthodox churches and sacral buildings, such as the building described. The biggest influence on Slovene Neo-Romanesque period came from Austria, for which the use of arches as the main facade element is typical.
This shape is visible on the front door. This style expresses mightiness, as the building is truly large and dominant in the environment. The quality of the construction is also very well visible because the building withstood many years and did not require renovation.

It was built for educational purposes and immediately after the construction was completed, a one-class private school was established there. For a few years it served as a girls’ boarding school, then as an orphanage, as a primary and a 4-year secondary school. It was bought in 1901 by Sisters of St. Vincent Pavelski, who were responsible and headed the school. During World War I the building hosted the hospital within the Red Cross. During World War II there was an Italian hospital, and after the capitulation of Italy a partisan hospital. This building also served as military barracks but after the war, they were abolished. Today it is the seat of the Municipality of Kočevje and provides offices for the Administrative Unit Kočevje and some services of the ministries of the Republic of Slovenia.

The original function of this building was a school, but according to the socio-political and historical circumstances and the needs of the environment, its function has changed and adapted over the years. The building is listed as the cultural heritage sight, so any renovation of the building should not affect its original appearance. It must remain unchanged, as it is a monument of the architecture of that time.

In my opinion the building is very important not only for art history, but also for our city, as it is mighty and recognizable. Because of the way it was built and its good location, it has remained a very useful and irreplaceable building throughout the years.


SOURCES
• Kamra – Dorning Josef ml. (2011). Kočevje – Marijin dom. [Online]. Last change: 21. 8. 2019 at 10:51. [Cited: 5. 12. 2020; 12:09]. Available at: https://www.kamra.si/mm-elementi/item/kocevje-marijin-dom-6129.html
• Marijin dom, dekliško vzgajališče v Kočevju, fotorazglednica. [Online]. Last change: unknown [Cited: 5. 12. 2020; 11:11]. Available at: https://www.pmk-kocevje.si/digitalna-zbirka/zbirke-predmetov?marijin-dom
• Kamra – Dorning Josef ml. (2011). Kočevje – Marijin dom. [Online]. Last change: 21. 8. 2019 at 10:44. [Cited: 5. 12. 2020; 17.15]. Available at: https://www.kamra.si/mm-elementi/item/kocevje-marijin-dom.html
• Občina Kočevje (publication date is unknown). Marijin dom. [Online]. Last change: unknown [Cited: 5. 12. 2020; 15:06]. Available at: https://kocevje.e-obcina.si/objava/195360

PICTURES

• Picture 1. : Windows of the building Marijin dom (2021). Alja Lisac
• Picture 2. : Marijin dom/ Municipality of Kočevje (2021). Alja Lisac


Alja Lisac