Marijin dom (Marienheim), zgradba z bogato zgodovino.

Objekt je bil zgrajen v letih med 1887 in 1895, dograjen in dokončan pa šele 4 leta kasneje, 1899. Je pravokotne oblike, sivkaste barve in postavljen na vidno ter opazno lokacijo poleg glavne ceste. Stavba spada med arhitekturne sloge in je zidana iz kamna in opeke. V njej je veliko število večnamenskih prostorov, ima pa tudi veliko oken, ki izstopajo in krasijo objekt.

Slika 1. : Okna stavbe Marijin dom
Avtor foto. : Alja Lisac

Stavba spada v 19. stoletje, v historične sloge, in sicer neoromaniko, za katero je značilna uporaba lokov kot temeljnega elementa na fasadah. Le-to obliko lahko opazimo na vhodnih vratih opisane stavbe. Ena od slogovnih značilnosti je tudi  izražanje mogočnosti, saj je stavba resnično ogromna in izraža dominantnost v okolju. Dobro vidna je tudi kvaliteta takratne pozidave, ki je prenesla veliko let in ni zahtevala  prenove.

Zgrajena je bila v namene šolstva, saj je bila v njej takoj po končani izgradnji enorazredna zasebna šola. Nekaj let je nato služila kot dekliško vzgajališče, kot sirotišnica ter kot osnovna in meščanska šola. Vodile so jo sestre sv. Vincencija Pavelskega, ki so stavbo kupile leta 1901. Med 1. svetovno vojno je stavba delovala kot rezervna bolnišnica v okviru Rdečega križa. Med 2. svetovno vojno pa je služila kot italijanska bolnica, po kapitulaciji Italije pa kot partizanska. V njej  je bila tudi kasarna, po vojni pa je bila ukinjena. Danes v stavbi deluje Občina Kočevje, prav tako pa tudi UE Kočevje in nekaj služb ministrstev RS.

Slika 2. : Mariji dom/ Občina Kočevje
Avtor foto. : Alja Lisac

Prvotna funkcija te stavbe je bila šola, a se je glede na družbeno-politične in zgodovinske okoliščine ter potrebe okolja skozi leta njena funkcija spreminjala in prilagajala. Stavba spada med kulturno dediščino, zato kakršnakoli obnova stavbe ne sme vplivati na njen prvotni zunanji izgled. Ostati mora nespremenjene oblike in videza, saj je to spomenik takratne arhitekture.

Moje mnenje je, da je stavba zelo pomembna ne samo za umetnostno zgodovino, temveč tudi za naše mesto, saj je mogočna in prepoznavna, predvsem pa zaradi načina izgradnje in dobre lokacije ostaja skozi vsa leta zelo uporaben in nenadomestljiv objekt.

Alja Lisac

VIRI: