NOVODOBNA ZGRADBA KOČEVSKE

Z gradnjo knjižnice so končali  21.12.1951.Od takrat se je knjižnica še 5 krat selila. Na koncu so jo dokončali leta 2001. Nastala je tako, da so jo preuredili iz javnega bazena po načrtih projektnega biroja Trdan. Knjižnica ima trenutno kar 1200 kvadratnih metrov površine. Danes se knjižnica nahaja pri Trgu zbora odposlancev 26 v občini Kočevje.

Gre za nevpadljivo arhitekturo v novejšem delu mesta zraven osnovne in srednje šole. Znotraj knjižnice imajo enostavno postavitev z enim prostorom, ki je ločen. Le-tega uporabljajo kot dvorano in včasih tudi učilnico. Knjižnica ima dve nadstropji. Znotraj imajo večinoma moder odtenek barve, saj le-ta pomirja in  sprošča. V knjižnici se nahaja kombinacija naravne in umetne svetlobe. Pri vhodu opazimo tudi stebre, ki podpirajo nadstrešek ter stebre, kateri podpirajo streho. Ima tudi veliko oken, kar pomaga pri osvetljevanju. Celotna zgradba ima obliko pravokotnika. Zunanje stene so prebarvane z belo barvo. Streha je siva. Pred glavnim vhodom je napis knjižnica.

 Zgrajena je bila zgrajena v 20. stoletju, zato spada med sodobno arhitekturo. Knjižnica je zelo pomemben arhitekturni dosežek, saj  njen nastanek pomaga prebivalcem dostopati do vseh potrebnih  informacij. Sama zgradba ni imela velik vlip na svetnovno arhitekturo in umetnost.

Za nas študente je knjižnica zelo pomembna, saj vsebuje veliko informacij, katere nam lahko pomagajo pri šolskem delu. Velikokrat si izposodimo gradivo. Kljub temu, da ni imela velikega vpliva na svetovno arhitekturo, je imela velik vpliv za šolanje na Kočevskem

VIRI:

Kamra. (2006). Knjižnica Kočevje. [Online]. [Datum zadnjega popravljanja 17. november 2011; 14:23]. [Citirano 25. februarja 2021; 13:53]. Dostopano na spletnem naslovu:  https://www.kamra.si/it/organizzazioni/item/knjiznica-kocevje.html

Besedilo: Nik Jurkovič 2.b

Strokovni pregled: Marjana Dolšina Delač

Jezikovni pregled: Nina Papež

April 2021