Zgodovina in pomen grba

Grb občine Kočevje ( Vir: https://www.kocevje.si/objave/187)

Grb Kočevja je prvi petek po veliki noči 1471 z listino podelil Friderik III., prvi habsburški cesar. Poleg grba so bile takratnemu trgu podeljene še mestne pravice in zastava. Podatkov o tem, kdo je bil prvotni avtor grba, ne zasledimo.

Grbi so simbolne podobe ali znamenja mest, držav, občin, družin, organizacij ipd. Prvič so se pojavili v 12. stoletju med evropskim plemstvom. V 13. stoletju so že imeli svojo dokončno obliko. Grb sestavljata 2 glavni komponenti. To sta ščit in okrasje. Veda, ki jih preučuje, se imenuje heraldika ali grboslovje.

Kočevski grb se nahaja na sredini zastave s tremi vodoravnimi trakovi. Srednji trak je bel, ostala dva sta svetlo modra. Grb ima svetlo moder ščit z belim robom. Na desni strani je z belo barvo upodobljena t. i. utrjena hiša, ki predstavlja utrditev mesta, lahko pa bi bil to tudi Fridrihštajn. Na spodnjem delu je rjava ograja. Tudi ta predstavlja utrditev mesta. Na levi strani se nahaja sv. Jernej z rdečim plaščem, rumenim svetniškim krogom, nožem v levi roki in knjigo v desni. Nož naj bi simboliziral njegovo mučeništvo, saj naj bi ga živega odrli iz kože med širjenjem krščanstva v Indiji in Armeniji. Hkrati pa predstavlja obrambno sposobnost Kočevja, knjiga pa širjenje evangelija. 

Lego grb Kočevja ( Foto: Pablo Porenta)

Kočevje je svoj grb dobilo leta 1471, v času gotike. Takrat so se začeli turški vpadi, zato je bila obramba krajev zelo pomembna. Kočevju so po požigu Turkov izboljšali obrambo in ga utrdili z obzidjem. Ta utrjenost mesta je tudi prikazana na grbu.

Po mojem mnenju ima Kočevje primeren grb. Pred nekaj leti smo bili z družino na Rabu, kjer so bili izobešeni vsi grbi pobratenih občin. Med njimi je bil tudi kočevski. Lepo ga je bilo videti, saj smo se takoj spomnili na dom in menim, da bi se enako počutili tudi drugi prebivalci Kočevja.

J. V. Valvasor, Grad in mesto Kočevje – 1679 ( Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Valvasor_-_Grad_in_mesto_Kočevje.jpg )

Viri in literatura:

Slovenska heraldika. (2021). O grbu. [Online]. [Datum zadnjega popravljanja: neznano]. [Citirano 9. decembra 2020; 17:51]. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.grboslovje.si/grb.php

Slovenska heraldika. (2021). Zgradba in glavni sestavni deli grba. [Online]. [Datum zadnjega popravljanja: neznano]. [Citirano 9. decembra 2020; 17:54]. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.grboslovje.si/sestavnideli.php

Občina Kočevje. (2021). Simboli in grafična podoba. [Online]. [Datum zadnjega popravljanja: neznano]. [Citirano 9. decembra 2020; 18:12󠅬]. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.kocevje.si/objave/187

Grb. (2021). [Online]. Čas zadnje spremembe: 8. januar 2021‎; 10:34. [Citirano 9. decembra 2020; 18:27]. Dostopno na spl. naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/Grb

Coat of arms. (2021). [Online]. Čas zadnje spremembe: 29. januar 2021‎; 1:26. [Citirano 9. decembra 2020; 18:31]. Dostopno na spl. naslovu: https://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms

Umetnost za mlade: delovni zvezek (interno gradivo). (2020). Str. 9, GOTIKA