RIBNIŠKA CERKEV JE BILA ZGRAJENA V 19. STOLETJU, BOLJ NATANČNO LETA 1868, KAR JO UVRŠČA V OBDOBJE NEOROMANIKE

Cerkev v Ribnici je bila zgrajena po načrtih znanega arhitekta Jožeta Plečnika, kasneje pa dokončana oz. prenovljena s strani Plečnikove učenke Erne Tomšič. Cerkev uvrščamo med gradnje 19. stoletja.

Zunanjost cerkve je zgrajena po principu historičnega neoromanskega sloga, in sicer je zgrajena iz preprostega materiala, kot je kamen oz. opeka in lesena kritina, ki je bila kasneje dodelana zaradi požara. Cerkev ima značilnosti starih rimskih in bizantinskih zgradb, torej ima masivno strukturo, debele stene, kamnite sodčaste oboke in čvrste stebre. Ima tudi jasno opredeljeno obliko vzdolžnega tlorisa z dvostolpnim zahodnim pročeljem, zunanjost pa krasijo polkrožne arkade in loki, značilni za neoromanski slog. Cerkev slovi tudi po misijonskem zvoniku, izdelanem leta 1883, ki je bil kasneje uničen v 1. svetovni vojni. Zvonike so po vojni prenovili po Plečnikovih načrtih, a so jih leta 2000 zamenjali z bronastimi zvoniki, ki izvirajo iz Nemčije.

Notranjost cerkve je okrašena z deli Ivana Groharja, Janeza Wolfa, Matije Koželja, Matevža Langusa in Ivana Vurnika. Glavni oltar je narejen v kombinaciji sivega kamna ter marmorja in je delo Ignacija Tomana. Nad oltarjem je slika, ki jo je ustvaril znani umetnik Ivan Grohar, predstavlja pa papeža sv. Štefana, ki se dviga nad mračnim mestom Rim v spremstvu angelov proti nebeškim višavam. Levo od oltarne slike je kip sv. Petra, desno pa sv. Pavla. Nad sv. Petrom stoji angel, ki ima v rokah trak z napisom »Slava Bogu«. Angel nad sv. Pavlom v rokah drži knjigo z grškima črkama alfa in omega. Poleg tabernaklja sta dva angela v molitveni drži. Na okroglem oboku je v siju upodobil sveto trojico. Na levi strani od glavnega oltarja so od leve proti desni upodobljeni sv. Marko z levom, sv. Matej z angelom in sv. Janez Krstnik z jagenjčkom. Pod njimi sta upodobljena še učitelja sv. Ambrož in sv. Gregor Veliki s papeško palico ter golobom. Cerkev vsebuje tudi dva prečudovita stranska oltarja, blagoslovljena leta 1875. Izdelal ju je Matelič, ki je bil takrat že zamenjava za slabotnega Ignacija Tomana. Sliki nad stranskima oltarjema je naslikal ljubljanski slikar Janez Wolf, kipe pri oltarju pa je izdelal Franc Zajc. Ena izmed glavnih znamenitosti cerkve sv. Štefana so poslikave s freskami Janeza Wolfa.  V cerkvi se nahaja še nekaj dragocenih in tudi pomembnih  umetnin. To so: Mojzes s tablami desetih zapovedi, freske sv. Uršule, prizor iz Lukovega evangelija, kip Marije Magdalene ter Prečna ladja, ki je bila zadnje večje delo v ribniški cerkvi, poslikal pa jo je  slikar Matija Koželj.

Okoliščina, ki je najbolj vplivala na nastanek današnje cerkve v Ribnici, je predvsem slabo sezidana prvotna cerkev. Notranje umetnine je uničevala vlaga. Ob koncu 2. svetovne vojne,  19. aprila 1945 je cerkev pogorela zaradi bombardiranja. Poškodovani pa so bili tudi obe zvonikovi kapi.

Cerkev v Ribnici je zelo mogočna in tudi ena iz med največjih cerkva na Slovenskem, kljub temu ima nedaleč stran v Kočevju “sorodnico” cerkev sv. Jerneja, ki pa ima kar nekaj skupnih podobnosti, kot so obe sta zgrajeni v neoromanskem slogu, imata podobno strukturo ter gradbeni material … Poleg nekaterih skupnih značilnosti pa sta si zelo različni po njunih umetninah ter po umetnostnem in zgodovinskem pomenu. In glede na to, da sem vzgojen v krščanski veri, to cerkev pogosto obiskujem, s katero sem spletel nekakšno vez, zaradi katere me prevzame občutek, da postanem del nečesa večjega. Vsa ta dela, s katerimi sem obkrožen, mi vzbudijo povezavo z vsemi umetniki in velikimi ljudmi, ki so kdaj bili oz.  ustvarjali tukaj.

VIRI

ROMANSKA ARHITEKTURA, DOSTOPNO 13.12.2020: https://sl.wikipedia.org/wiki/Romanska_arhitektura

RIBNICA-CERKEV SV. ŠTEFANA, DOSTOPNO 9.8.2018: https://kraji.eu/slovenija/ribnica_cerkev_sv_stefana/slo

R KANAL,RIBNIŠKI CERKVENI ZVON ODPELJALI V NEMČIJO, DOSTOPNO 20.3.2019: https://www.youtube.com/watch?v=s-n6ZVbN-uA

ŽUPNIJA RIBNICA, OBNOVA CERKVE, DOSTOPNO 21.2.2016: http://zupnija-ribnica.rkc.si

ROKODELSKI CENTER RIBNICA, RIBNIŠKA DOLINA, DOSTOPNO 12.5.2019: https://www.rokodelskicenter-ribnica.si/ribnica/

TELEVIZIJA POT – I, ŽUPNIJA RIBNICA, DOSTOPNO 8.6.2015: https://www.youtube.com/watch?v=awCKuzg8W0Y

Besedilo: Staš Tomšič, 2.b

Strokovni pregled: Marjana Dolšina Delač

Jezikovni pregled: Nina Papež